Spaans testament

Een Spaans testament: wat zijn de voordelen?

In dit artikel bespreken we het nut van een Spaans testament voor niet-residenten. Met een Spaans testament verzekert u een snelle en eenvoudige afwikkeling van uw nalatenschap. Dit bespaart uw partner en erfgenamen veel kosten en administratieve rompslomp. 

We bespreken twee concrete voordelen.

Voordeel 1: Minder administratie en kosten voor uw erfgenamen

Een Spaans testament zal de afwikkeling van de nalatenschap in Spanje aanzienlijk vergemakkelijken én versnellen. Daarenboven is de opmaak van een lokaal testament goedkoper dan de afwikkeling van de nalatenschap zonder testament.

Uw erfgenamen zullen na uw overlijden niet geconfronteerd worden met verschillende procedures zoals beëdigde vertalingen, de aanvraag van documenten bij verschillende instanties, Spaanse akten van erfopvolging, etc. Zo bespaart u uw erfgenamen administratieve rompslomp.

Lees meer over de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje.

Voordeel 2: U heeft zekerheid

Het Spaans erfrecht is gelijkaardig aan het Belgische erfrecht, maar er zijn belangrijke verschillen. In Spanje heeft de erflater in het algemeen minder vrijheid over zijn nalatenschap.

Het toepasselijke erfrecht hangt in de regel af van de vestigingsplaats van de erflater. Indien u geen testament opmaakt, zal het erfrecht van uw thuisland van toepassing zijn. Als uw permanente verblijfplaats zich in België bevindt, zal in principe het Belgisch recht gelden.

Wanneer u daarentegen permanent in Spanje verblijft, zal het Spaans erfrecht van toepassing zijn en is uw nalatenschap onderworpen aan de Spaanse regels.

Met een Spaans testament hebben uw erfgenamen zekerheid. U kunt kiezen tussen het erfrecht van het land van uw nationaliteit of het land van uw woonplaats. Met andere woorden: met een Spaans testament zorgt u ervoor dat het Belgische erfrecht geldt. In het bijzonder als u een huwelijkscontract heeft waarmee u de langstlevende partner beschermt, is een testament aan te raden.

Lees meer over de geldigheid van een huwelijksovereenkomst in Spanje.

Verplicht?

Geen enkele rechtsregel in Spanje verplicht u tot de opmaak van een Spaans testament.  Het belangrijkste voordeel is dat het de afwikkeling van de nalatenschap voor uw erfgenamen zal vergemakkelijken. Weet dus dat het opstellen van een Spaans testament noch verplicht is, maar wel aan te raden.

Als u meer informatie wenst over de te betalen erfbelasting in Spanje of over Spaanse schenkingen, komt u hier meer te weten over successierechten in Spanje en schenken in Spanje.

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.