De verkoper haakt af. Wat zijn mijn rechten?

U doet een bod voor de aankoop van een woning in Spanje. U bereikt een akkoord over de prijs en de betalingstermijnen werden afgesproken. Dit wordt allemaal via e-mail bevestigd. Maar dan komt de verkoper terug op zijn woord en gaat de koop niet door. Wat zijn uw rechten als koper?

Lees meer over het koopproces in Spanje.

De verkoper haakt af voor reservatie

Als de verkoper de koop annuleert vooraleer er een reservatiecontract of compromis werd ondertekend, kunt u niet veel doen. In principe zou u kunnen argumenteren dat de verkoper uw bod heeft aanvaard en er dus sprake is van een overeenkomst.

De vraag is hoe u deze overeenkomst kan afdwingen. De verkopers voor de Spaanse rechter dagen heeft weinig zin. Niet alleen is de slaagkans gering, vaak zijn de verkopers ook buitenlanders, waardoor het proces veel energie en geld zal kosten. Het sop is de kool niet waard.

Lees meer over het reservatiecontract.

De verkoper haakt af na reservatie

Indien u een reservatiecontract heeft ondertekend en een eerste aanbetaling heeft gestort, is de verkoper verplicht om de woning van de markt te halen. Dit betekent dat het onroerend goed niet meer geadverteerd mag worden en er geen bezichtigingen meer mogen plaatsvinden.

Als de verkoper hierna nog van gedachten verandert – wat ongebruikelijk is – heeft u minstens recht op terugbetaling van de gestorte aanbetaling. De concrete vergoeding staat vermeld in het reservatiecontract.

Lees meer over de betalingsmethode van de aankoop van een verblijf in Spanje.

De verkoper haakt af na compromis

De compromis is de bindende koop- verkoopovereenkomst. Na het ondertekenen van de compromis betaalt u 10% van de aankoopprijs (verminderd met de eerste aanbetaling). Als de verkoper om een of andere reden toch niet wenst te verkopen, is hij wettelijk verplicht om 20% van de koopprijs als schadevergoeding te betalen. In deze fase van het koopproces is het dus ongebruikelijk dat de koop nog zal afspringen.

Wat als de koper de koop annuleert omwille van een miskoop?

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands