COVID-19 en de Spaanse vastgoedmarkt – update september 2020

In een artikel van mei 2020 besprak Confianz haar verwachtingen over de impact van corona op de Spaanse vastgoedmarkt. We zijn nu een aantal maanden verder. Tijd voor een terugblik op de Spaanse vastgoedmarkt na corona. Glenn Janssens van Confianz vertelde op de Online SPANJE-INFO beurs over zijn ervaringen. In deze bijdrage vindt u een samenvatting.

Allereerst: wat is de Spaanse vastgoedmarkt?

We dienen te benadrukken dat er niets zoiets is als één Spaanse vastgoedmarkt. De Spaanse vastgoedmarkt is gefragmenteerd. Zo is er een onderscheid tussen de binnenlandse markt (voor Spanjaarden) en de internationale markt (voor buitenlanders). Ook herverkoop en nieuwbouw zijn aparte markten. Tot slot zijn er regionale verschillen: de markt in de Costa Blanca is anders dan de markt in de Costa del Sol of de Balearen etc. Deze markten hebben hun eigen dynamiek.

Een terugblik: enkele cijfers

Op heden zijn de beschikbare cijfers van het College van Spaanse Notarissen en het INE niet veelzeggend. In april 2020 werden er tegenover april 2019 maar liefst 69,90% minder aktes verleden. In mei waren dat er respectievelijk 52,30% minder, in juni 20,30% en in juli 2,80%.

Uiteraard werden er tijdens de lockdown minder aktes verleden. De notariaten waren immers vaak gesloten. Het herstel in juli is te verklaren door de heropstart van dossiers voorafgaandelijk aan de lockdown.

Het aantal verlijden aktes geeft een vertraagd beeld. Aktes worden immers enkele maanden na verkoop afgehandeld. Bij nieuwbouw zelfs jaren. De vraag is hoe de effectieve nieuwe verkopen evolueren. Voorlopig kunnen we ons hiervoor enkel baseren op wat verschillende professionals ons vertellen en wat we zelf merken in onze praktijk.

Welke factoren zijn belangrijk?

In deze bijdragen richten we ons op de internationale markt. Dit segment is het meest relevant voor kopers van Spaans vastgoed in de Benelux. Ons inziens zijn er drie factoren belangrijk.

  1. Huidige interesse in Spaanse vastgoed
  2. Reismogelijkheden naar Spanje
  3. Brexit

Interesse in Spaans vastgoed

Uit ervaring merken we dat de vraag, zowel bij investeerders, tweede verblijvers, verhuizers en huurders groot blijft. Door de coronacrisis hebben deze mensen hun plannen versneld. Een rustigere levensstijl, nood aan ruimte en nabijheid aan zee zijn belangrijker geworden. Daarbovenop zijn de lage rentes interessant voor zowel kopers (goedkoop lenen) als investeerders (hoger rendement bekomen). De interesse in Spaans vastgoed blijft groot. Dit horen we ook bij andere professionals in de markt.

Reismogelijkheden naar Spanje

De vraag naar Spaans vastgoed vermindert dus niet. Echter is de mogelijkheid tot kopen beperkt door de reisrestricties. De kleurencodes en de quarantaineverplichting zorgen ervoor dat minder mensen naar Spanje reizen. Ook reizigers van buiten de EU zijn in principe nog niet welkom.

Indien men geen woningen kan bekijken, wordt er veel minder gekocht. En er zijn weinig verkopen per video. Wat we dan zien is een jojo-effect. Vanaf reizen mogelijk is, stijgen de verkopen. Zo zagen we in juli en augustus een piek in nieuwe dossiers tot code rood in midden september. We vermoeden dat dit jojo-effect nog even zal spelen. In de periode zonder restricties wordt dus veel én snel verkocht.

Wat met Brexit?

Wat een niet te onderschatten impact zal hebben op de Spaanse vastgoedmarkt, is de Brexit. De grootste groep kopers zijn immers Britten; zij stuwen de vraag. De evolutie van de vastgoedprijzen zal ook afhangen naar mate zij een gemakkelijke toegang hebben op de markt.

Besluit

Wat we uit onze praktijk vaststellen, is dat de vraag naar Spaans vastgoed groot blijft. Effectieve verkopen zijn echter afhankelijk van de reisrestricties. Als mensen niet kunnen reizen, wordt er logischerwijs minder verkocht.

De onderhandelingsmarge voor kwalitatief en luxevastgoed is ondanks corona beperkt. Enkel als de verkoper snel moet handelen kan er goed genegotieerd worden. Dit zijn echter zeldzame buitenkansen.

De onderhandelingsmarge voor vastgoed gelegen in niet-toeristischere regio’s is groter. Spanjaarden zullen door de coronacrisis koopkracht verliezen. Hierdoor zijn de prijzen flexibel.

Tot slot blijven de prijzen voor nieuwbouw stabiel. Promotors hebben doorgaans maar een beperkt marge waar zij niet onder kunnen gaan. Wel kunt u mogelijks interessante promoties bekomen.

Hier vindt u de powerpoint presentatie van het webinar.

Wenst u deel te nemen aan het webinar van 20 oktober? Hier kunt u zich inschrijven.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands