Verlaagde overdrachtsbelastingen bij de aankoop van uw (toekomstige) gezinswoning in Spanje

Als u binnenkort wenst te emigreren naar Spanje, kunt u bij uw aankoop van vastgoed mogelijks genieten van een verlaagde overdrachtsbelasting. In deze bijdrage vindt u meer informatie over de verschillende gunsttarieven bij de aankoop van de gezinswoning in Spanje.

Algemeen kader

De verschillende autonome regio’s in Spanje hebben de bevoegdheid om de overdrachtsbelasting te bepalen. Dit zijn de overdrachtsbelastingen bij herverkoop (ITP) en de zegelrechten bij nieuwbouw (AJD).

Er is geen verlaagd tarief wat betreft de btw bij emigratie. Residentiële nieuwbouw wordt verkocht aan 10% btw op het vaste land en de Balearen en 7% omzetbelasting op de Canarische eilanden.

We dienen dus per autonome regio na te gaan wat de verlaagde tarieven en de specifieke voorwaarden zijn. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Verlaagde tarieven in de Comunidad Valenciana (Costa Blanca Noord & Zuid)

In de Comunidad Valenciana zijn er een aantal verlaagde tarieven voor de eerste gezinswoning.

Voor woningen in herverkoop (ITP ) is er een tarief van 8% voor personen jonger dan 35 jaar die hun eerste gezinswoning verwerven. Voor personen die een gezinswoning kopen voor de eigen huisvesting van hun ‘groot gezin’ met een gezamenlijk inkomen lager dan 45000 euro is het tarief 4%. Hetzelfde geldt als u de gezinswoning koopt als mindervalide, bijvoorbeeld met een invaliditeit > 65%.

Onder een ‘groot gezin’ wordt in principe verstaan (maar er zijn verschillende uitzonderingen): 2 ouders met drie kinderen jonger dan 21 jaar.

Voor nieuwbouw (AJD) is er een verlaagd tarief van het zegelrecht van 0,1%. De termijn is 12 maanden na aankoop om de woning te bestemmen als permanente verblijfplaats. Bijkomende voorwaarde is dat u er nog 3 jaar na akte blijft wonen. U dient zich zo snel als mogelijk, met uiterste termijn van 12 maanden, in te schrijven bij de gemeente, alsook bewijzen van woonst te kunnen voorleggen (bv. water- en energiefacturen). 

Hier vindt u meer informatie over de aankoopkosten in Valenciana.

Verlaagde tarieven in Murcia

Voor woningen in herverkoop (ITP) zijn er verlaagde tarieven voor kopers jonger dan 35 jaar met een beroepsinkomen lager dan 26.620 euro en 1800 euro inkomsten van spaargelden en beleggingen, en die hun gezinswoning wensen aan te schaffen. Daarnaast geldt het tarief van 3% ook voor de ‘grote gezinnen’ met een inkomen van minder dan 44.000 euro (tenzij u meer dan 3 kinderen heeft). Tot slot is er ook het tarief van 3% voor bepaalde mindervaliden met een invaliditeit > 65%.

Voor nieuwbouwwoningen (AJD) is er een verlaagd tarief voor het zegelecht van 0,1%. In vergelijking met de autonome regio Valenciana zijn de voorwaarden strenger. Zo zijn de voorwaarden gelijk als bij herverkoop in Murcia (zie hierboven), terwijl in de Comunidad Valenciana het verlaagd tarief een ruimer toepassingsgebied heeft.

Hier vindt u meer informatie over de aankoopkosten in Murcia.

Verlaagde tarieven in Andalusia

Voor woningen in herverkoop (ITP) wordt het standaardtarief van 7% verlaagd naar 6% indien de koopprijs lager is dan 150.000 euro en u de woning bestemd als uw gewone verblijfplaats. Als u jonger bent dan 35 jaar, is het tarief bij aankoop van een woning bestemd als gewone verblijfplaats met een koopprijs lager dan 150.000 euro zelfs 3,5%.

Voor nieuwbouwwoningen (AJD) wordt het standaardtarief van 1,2% verlaagd onder dezelfde voorwaarden. Het tarief is 1% voor de gewone verblijfplaats met een koopprijs van 150.000 euro, maar 0,3% als u jonger bent dan 35 jaar.

Naast de bovenstaande verminderingen, zijn er ook andere voordelen, bijvoorbeeld voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Hier vindt u meer informatie over de aankoopkosten in Andalusië.

Besluit

Indien u emigratieplannen heeft en u overweegt de aankoop van een woning in Spanje, vraag dan zeker naar de verlaagde tarieven van de overdrachtsbelasting. De concrete voorwaarden verschillen per autonome regio.

Als u vragen heeft over de toepassing van de verlaagde tarieven of emigreren naar Spanje, neem dan gerust contact met ons op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands