Een alternatief voor toeristische verhuur: verhuren volgens gemeen recht

In eerdere artikels lichtten we toe dat er verschillende verplichtingen zijn als u uw tweede verblijf verhuurt aan toeristen. Deze strenge wetgeving kan echter vermeden worden via gemene huur.

Let op: de wetgeving voor toeristische verhuur / vakantieverhuur werd sinds de publicatie van dit artikel in de meeste autonome regio’s verstrengd. Verhuren onder het gemeen recht is nog steeds mogelijk, maar u dient er zich van bewust te zijn dat de meeste verhuringen voor korte verblijven kwalificeren als vakantieverhuur.

Wat is toeristische verhuur?

Er is sprake van toeristische verhuur als u uw tweede verblijf  regelmatig verhuurt voor korte periodes met behulp van marketingkanalen. Een korte periode duurt doorgaans minder dan een maand.

Toeristische verhuur wordt geregeld door de Spaanse autonome regio’s en verschillen hierdoor van regio tot regio.

Lees meer over de verplichtingen van verhuren aan toeristen in de Comunidad Valenciana of Comunidad Andalusia.

Wat is gemene huur?

Dit kan u best vergelijken met de Belgische huur volgens gemeen recht.

Hier stelt u uw woning in Spanje ter beschikking aan een huurder die zijn permanente verblijfplaats elders heeft. Voorbeelden zijn overwinteraars, erasmusstudenten, huurders uit uw kennissenkring, etc.

Op die manier vermijdt u:

– enerzijds de verplichtingen van toeristische verhuur (zoals check-in, check-out, registratieplicht, etc.);

– anderzijds de verplichtingen van de Spaanse woninghuur.

In tegenstelling tot toeristische verhuur, wordt gemene huur geregeld door de Spaanse nationale wetgeving.

Wat zijn de voorwaarden voor gemene huur?

Allereerst mag de huurder zich niet permanent vestigen in uw vakantiewoning. Anders zal de huurovereenkomst gekwalificeerd worden als woninghuur en heeft de huurder een groot aantal rechten. Zo zal u hem niet gemakkelijk kunnen uitzetten.

Daarnaast mag u uw tweede verblijf niet adverteren via toeristische kanalen. Wat er specifiek wordt verstaan onder ‘toeristische kanalen’ wordt ingevuld door de autonome regio’s. Dit kan dus verschillen van regio tot regio.

Het komt er doorgaans op neer dat vanaf wanneer u reclame maakt, er sprake is van toeristische verhuur. Als u dus voor periodes korter dan een maand verhuurt, zult u op eigen kracht huurders moeten vinden. Denk aan familieleden, vrienden, kennissen, buren etc.

Tot slot heeft u net zoals bij toeristische verhuur een conformiteitsattest nodig. Uw tweede verblijf moet dus voldoen aan de minimale woningnormen.

Lees meer over het conformiteitsattest.

Wat is de minimale verhuurperiode?

Die is er niet. U kan voor één dag een contract afsluiten. Belangrijk is wel dat u niet regelmatig verhuurt voor korte periodes. Met andere woorden: uw verhuuractiviteit heeft een occasioneel karakter.

Hoeveel waarborg kan ik vragen?

U kan twee maanden huurwaarborg vragen.

Moet ik nog altijd belastingen betalen?

Uiteraard. Als u verhuurt, bent u altijd verplicht om Spaanse belastingen te betalen.

Lees meer over belastingen op onroerend goed in Spanje.

Contracten voor gemene huur

Confianz kan u helpen bij de opmaak van een geldig Spaans huurcontract volgens gemene huur. Neem vrijblijvend contact op.

update maart 2024

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands