schenken aan een Spaans rijksinwoner

Woont uw familie in Spanje? Pas op met schenken

Woont uw familie in Spanje? En bent u van plan om aan hen te schenken? Let hiermee op. Mogelijks worden uw familieleden belast in Spanje. Dit artikel zal u meer uitleg geven over schenken aan een Spaans rijksinwoner.

Wanneer betaalt de begunstigde schenkbelasting in Spanje?

Indien uw familieleden fiscaal resident zijn in Spanje of er gedomicilieerd zijn, zijn zij onderworpen aan de Spaanse fiscale wetgeving. Dit betekent dat zij belast worden op wereldwijde schenkingen. Een voorbeeld.

Erik woont voor zijn werk in Barcelona. Hij is er ingeschreven in het bevolkingsregister. Erik’s vader, Patrick, woont in België. Patrick plant 50.000 euro te schenken aan Erik via een geregistreerde bankgift. Aangezien Erik in Spanje woont, zal hij deze 50.000 euro moeten aangeven aan de Spaanse fiscus.

De effectief te betalen belasting is afhankelijk van de autonome regio. Sommige regio’s, zoals bijvoorbeeld Andalusië, zijn gunstiger dan bijvoorbeeld Comunidad Valenciana of Catalonië.

Lees meer over de gevolgen van emigreren naar Spanje op uw belastingen.

U schenkt Spaanse goederen

Ongeacht de woonplaats van de begunstigde, zijn er ook Spaanse schenkbelastingen verschuldigd wanneer u activa gelegen in Spanje schenkt. Meestal spreken we over vastgoed in Spanje, maar deze regel geldt bijvoorbeeld ook voor de schenking vanuit Spaanse bankrekeningen.

Hier vindt u meer informatie over schenken van Spaans vastgoed.

Wat met de Vlaamse schenkbelasting?

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing indien de schenker woont in Vlaanderen op moment van de schenking. Daarnaast betaalt u in Vlaanderen schenkbelasting op in Vlaanderen geregistreerde schenkingen. In praktijk zijn dit vaak notariële schenkingen. Maar bijvoorbeeld ook op geregistreerde bankgiften betaalt u Vlaamse schenkbelasting.

Dubbele belasting?

In praktijk riskeert de begunstigde dubbele belasting indien hij een in Vlaanderen geregistreerde schenking ontvangt als fiscaal inwoner van Spanje. In deze situatie betaalt hij de Vlaamse schenkbelasting én de toepasselijke Spaanse schenkbelasting. De Spaanse schenkbelasting wordt regionaal geregeld. De regels verschillen dus naar gelang de woonplaats van de begunstigde in Spanje.

Er is geen verdrag tussen België en Spanje ter vermijding van dubbele schenk- en erfbelastingen.

Om terug tot het voorbeeld te komen. In Vlaanderen zal Erik 3% betalen op de geregistreerde bankgift van 50.000. Dit is 1500 euro. In Barcelona, Catalonië, betaalt Erik op een onderhandse schenking het algemeen tarief van groep II (rechte lijn ouder dan 21 jaar + partner). De eerste schijf is hier 7% op 50.000 euro voor onderhandse schenkingen en dus 3500 euro. Totale kostprijs schenking: 5000 euro of 10%.

Schenken aan een Spaans rijksinwoner kan dus resulteren in dubbele belasting. In het bovenstaande voorbeeld bespraken we een relatief kleine schenking aan een eigen kind. Grotere schenkingen of schenkingen aan andere familieleden worden echter veel zwaarder belast, dit zowel in Vlaanderen als in Spanje.

Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Heeft u vragen over schenken in Spanje? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.