Ley de Costa: beperkingen op het eigendomsrecht

De Ley de Costa kan wel eens voor verrassingen zorgen bij de aan- of verkoop van een Spaanse woning gelegen aan de kust. Deze wet heeft immers impact op uw eigendomsrecht. Daarom zal dit artikel de Ley de Costa summier toelichten.

Wat is de Ley de Costa?

De Ley de Costa, ofwel de kustwet, werd in 1988 ingevoerd ( en gewijzigd in 2014) omwille van o.a. ecologische overwegingen.  In essentie verdeelt de wet de kuststrook in verschillende zones die het eigendomsrecht aanzienlijk beperken. We lichten drie zones toe.

ley de costa

Publiek domein: het strand en de duinen

Het strand en de duinen zijn publiek domein en de eigendomsrechten van de gronden behoren toe aan de Staat. Bestaande woningen in deze zone zijn echter niet per definitie illegaal. Indien de constructies werden opgeleverd conform de toenmalige regelgeving en voor de inwerkingtreding van de Ley de Costa, geldt er een overgangsmaatregel.

De Staat kon initieel een concessie toestaan van 30 jaar voor het gebruik van de woning. Dankzij een hervorming van de wet kan de termijn tot 2063 verlengd worden. Na verloop van de concessieperiode verliest u mogelijks uw rechten op de woning, maar kan u een schadevergoeding bekomen.

Beschermde zone: 100m landinwaarts

In deze zone kunt u wel private eigendom bezitten. Er zijn evenwel beperkingen. De woningen moesten worden gebouwd voor 1988 in de toenmalige residentiële zones. U mag de bestaande constructies niet meer uitbreiden. Tevens moet de zone binnen de 20m van de demarcatielijn tussen de beschermde zone en het publiek domein vrij zijn.

Ruimere zone: 500m landinwaarts

Binnen deze kunt u eveneens private eigendom bezitten, maar hier gelden ook verschillende restricties, afhankelijk van gemeente tot gemeente. Denk bijvoorbeeld aan hoogbouw.

Besluit

Als u overweegt om een woning nabij de kust te kopen, houd dan rekening met de zones van de Ley de Costa. Voor u tot aankoop overgaat, dient u best de stedenbouwkundige situatie grondig te (laten) bestuderen. Er kunnen immers serieuze beperkingen zijn op uw toekomstig eigendomsrecht. Weet dat de Spaanse notaris u hierover niet adviseert.

Lees meer over veilig kopen in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands