Einde van het vruchtgebruik in Spanje: hoe belast?

Verschillende cliënten kopen Spaans vastgoed samen met de kinderen. Eén van de pistes is dan het vruchtgebruik kopen op naam van de ouders en de blote eigendom op naam van de kinderen. Andere cliënten hebben het vruchtgebruik op een onroerend goed in Spanje geërfd. Daarom zal dit artikel bespreken hoe het einde van het vruchtgebruik in Spanje wordt belast.

Wat is vruchtgebruik en blote eigendom?

Met vruchtgebruik heeft u recht om het onroerend goed tijdelijk (in praktijk levenslang) te gebruiken en te verhuren als eigenaar. U bent echter ook verantwoordelijk voor de dagdagelijkse lasten. Denk aan onderhoudskosten en belastingen.

De blote eigenaar mag het onroerend goed niet gebruiken, maar krijgt de volle eigendom terug nadat het vruchtgebruik uitdooft. In praktijk is dat bij overlijden van de vruchtgebruiker.

In Spanje is de belasting op het einde van het vruchtgebruik afhankelijk van de wijze waarop de vruchtgebruiker zijn rechten heeft verkregen.

De vruchtgebruiker heeft het vruchtgebruik gekocht

In het kader van successieplanning wordt er vaak een gesplitste aankoop overwogen. Dit betekent dat de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom. Wanneer de ouders later overlijden, verkrijgen de kinderen de volle eigendom.

De kinderen zullen in dat geval registratierechten (ITP) betalen op het initiële aandeel het vruchtgebruik in de nieuwe waarde van de volle eigendom. De registratierechten zijn afhankelijk van de autonome regio. In de Comunidad Valenciana (Costa Blanca) bedraagt het tarief bijvoorbeeld 10%. In Andalusië is het tarief 7%. De tarieven op moment van het uitdoven van het vruchtgebruik zijn van toepassing.

Een voorbeeld. U koopt een woning van 100.000 euro in de Costa Blanca. Het vruchtgebruik wordt gewaardeerd op 35%, dus 35.000 euro. De blote eigendom is 65% of 65.000 euro. Door uw overlijden 20 jaar na aankoop dooft het vruchtgebruik uit. De woning wordt gewaardeerd op 200.000 euro. De blote eigenaars betalen dan 10% op 70.000 euro, 7.000 euro.

Let op: er zijn een aantal wettelijke vermoedens. Indien de vruchtgebruiker bijvoorbeeld na gesplitste aankoop binnen een termijn van 3 jaar overlijdt, is de erfbelasting van toepassing.

Lees meer over de gesplitste aankoop in Spanje.

De vruchtgebruiker heeft het vruchtgebruik geërfd

Doorgaans erft de langstlevende partner het vruchtgebruik op alle onroerende goederen. De kinderen erven de blote eigendom. Als de langstlevende partner komt te overlijden, dooft het vruchtgebruik uit.

De kinderen betalen dan de Spaanse erfbelasting op de waarde van het vruchtgebruik. De erfbelasting is eveneens afhankelijk van de autonome regio.

Lees meer over erven in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands