Wat zijn de stappen om uit onverdeeldheid te treden in Spanje?

Antwoord:

Als er meerdere eigenaars zijn van één pand, is er sprake van een onverdeeldheid. Uitonverdeeldheidtreding betekent dat één eigenaar al de andere eigenaars uitkoopt. Hieronder vindt u de stappen van uitonverdeeldheidtreding in Spanje, met behulp van ons kantoor:

 • de eigenaars maken onderling een akkoord over de prijs;
 • daarna geven alle eigenaars een notariële volmacht aan ons kantoor;
 • eens we over de getekende volmacht met apostille beschikken, kunnen we de notariële akte in Spanje inplannen;
 • alle eigenaars ontvangen een overzicht van de aan- en verkoopkosten;
 • we maken de notariële akte op in samenspraak met de Spaanse notaris en zorgen voor de ondertekening ervan, zonder dat de eigenaars hiervoor ter plaatse hoeven te zijn;
 • na ondertekening zorgen we voor de uitbetaling van de verkopers/uit tredende eigenaars, de registratie van de eigendomstitel, de verschillende belastingaangiften en de overdracht van de contracten van de nutsvoorzieningen.

Een notariële volmacht kan in België of Nederland getekend worden. Geen enkele eigenaar hoeft voor de uitonverdeeldheidtreding naar Spanje te reizen.

Doorgaans gelden er verlaagde overdrachtsbelastingen voor de koper. De verkopers betalen mogelijks meerwaardebelasting.

Een Spaanse bankrekening is niet nodig voor de transactie.

De volgende documenten hebben we nodig om de procedure te starten:

 • de NIE-certificaten van alle eigenaars;
 • de persoonlijke gegevens van de eigenaars;
 • de eigendomstitel van de eigenaars, bijvoorbeeld de aankoopakte, de Spaanse nalatenschapsakte of schenkingsakte;
 • alle facturen met betrekking tot de aankoop of verwerving van de eigendom;
 • het laatste aanslagbiljet van de gemeentebelasting (IBI);
 • indien van toepassing: een kopie van het vonnis van echtscheiding en/of een uittreksel van de akte van echtscheiding.

Dit antwoord delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Antwoorden op veel gestelde vragen genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands