Welke modaliteiten kan ik niet opnemen in een notariële volmacht?

Antwoord:

Er wordt vaak gevraagd om de onderstaande clausules op te nemen in een notariële volmacht.

  • Een clausule die ervoor zorgt dat de volmacht enkel met uw schriftelijke toestemming wordt gebruikt. Deze clausule is niet nuttig. Indien een notariële volmacht vermeldt dat zij enkel gebruikt kan worden met een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zal er voorafgaandelijk aan elke handeling opnieuw een notariële toestemming moeten worden gegeven bij een notaris. Dit ondergraaft het nut van een notariële volmacht en zorgt tevens voor nodeloos veel kosten. Ook is een dergelijke clausule niet nodig: een volmacht kan enkel maar gebruikt worden met uw toestemming. Het is niet omdat u een volmacht geeft, dat de volmachthouder ook toestemming heeft om alle bevoegdheden vermeld in de volmacht zo maar uit te oefenen. Uiteraard maken we enkel gebruik van deze bevoegdheden na uw voorafgaandelijk schriftelijke bevestiging.
  • In geval dat u nieuwbouw koopt: de specificatie van de aan te kopen woning. Het is bij de aankoop van een woning op plan niet mogelijk om de specifieke gegevens van de woning op te nemen. Er is immers enkel maar een commerciële benaming van de woning. Deze commerciële benaming heeft juridisch gezien geen waarde in de notariële koopakte. Nadat de woning wordt opgeleverd, zal er een juridische omschrijving en een finca nummer worden toegewezen aan de woning. Op basis van deze juridische omschrijving en finca nummer wordt de woning opgenomen in de koopakte. Op moment van het verlijden van de notariële volmacht zijn deze gegevens nog niet gekend.

Dit antwoord delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Antwoorden op veel gestelde vragen genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands