Mijn nieuwbouw is klaar. Wat zijn de mogelijkheden voor ingebruikname en met welke timing moet ik rekening houden?

Antwoord:

Als de woning fysiek klaar is, dient de promotor nog een aantal administratieve stappen te doorlopen.

  1. De promotor vraagt een ‘licencia de primera ocupación‘ (LPO) aan, of vrij vertaald een ‘conformiteitsattest’. Dit is een verklaring aan of van de gemeente (afhankelijk van de regio) waarin wordt bevestigd dat de woning voldoet aan de geldende regelgeving. De bescherming van de bankgarantie stopt op dit moment.
  2. Vanaf het conformiteitsattest wordt verkregen, is vervroegde ingebruikname van de woning mogelijk. Vervroegde ingebruikname betekent dat u de woning betrekt vooraleer u eigenaar bent. Niet elke promotor laat dit toe. Doorgaans vraagt de promotor in ruil voor vervroegde ingebruikname een bijkomende betaling van tussen 80% – 100% van het saldo van de koopprijs. Indien u opteert voor vervroegde ingebruikname betaalt u dus het openstaande saldo van de koopprijs, zonder dat u eigenaar bent. Het risico is dat in geval er zich een financieel probleem met de promotor voordoet, u slechts een gewone schuldvordering heeft. Ook kan u geen geld meer achterhouden in geval van een ernstig bouwtechnisch probleem. Tot slot begint de wettelijke garantietermijn te lopen vanaf deze ingebruikname. De promotor voorziet bij vervroegde ingebruikname wel voor aansluiting van water en elektriciteit via de werf.
  3. De promotor/bouwer maakt na het bekomen van het conformiteitsattest, deescritura de obra nueva’ op. Dit is een notariële akte waarmee de woning een eigen registratienummer en omschrijving krijgt in het eigendomsregister. De obra nueva is met andere woorden een dossier bestaande uit het conformiteitsattest, de attesten van de tienjarige aansprakelijkeheidsverzekering voor structurele gebreken, de verklaring van de architect etc.
  4. Op basis van dit registratienummer wordt uw woning geïndividualiseerd en kan u de koopakte verlijden. De koopakte kan dus verleden worden vanaf de obra nueva wordt ingediend bij de notaris.
  5. Maar wij raden aan om te wachten met het verlijden van de koopakte tot de registratie van de obra nueva wordt voltooid in het eigendomsregister. Het eigendomsregiser beoordeelt immers het dossier van de obra nueva, en als er zich fouten in zouden bevinden, wordt de registratie ervan geweigerd en moet de promotor of bouwer aanpassingen maken. Bijvoorbeeld omdat de woning niet correct werd omschreven door de architect, wordt de registratie geweigerd. De architect moet dan een nieuwe omschrijven opmaken. De registratie in het eigendomsregister neemt doorgaans 1,5 maanden in beslag.
  6. Nadat de woning staat geregistreerd in het eigendomsregister is het veilig om de koopakte in te plannen. Dit kan vrij snel. Doorgaans spreken we over 1 à 2 weken.
  7. Nadat de koopakte wordt verleden, bent u eigenaar van de woning. Hierna kunnen we nutsvoorzieningen op uw naam worden aangevraagd. Dit kan 30 dagen duren, tenzij de promotor zelf de nutsvoorzieningen nog tijdelijk blijft voorzien. Houd dus rekening met, in het slechtste geval, dat de volwaardige ingebruikname na 30 dagen na het verlijden van de koopakte plaats kan vinden. Vanaf het verlijden van de koopakte kan er ook een verhuurlicentie worden aangevraagd.
  8. Na de inschrijving in het eigendomsregister, zal de woning ook worden aangegeven in het kadaster. Op basis van de gegevens in het kadaster, wordt er een kadastrale waarde bepaald voor de berekening van de periode belastingen. Dit neemt meestal zo’n 1,5 à 2 jaren in beslag.

Dit antwoord delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Antwoorden op veel gestelde vragen genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands