Tag: opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet