Label: opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet

Nederlands