Kopen in Portugal

Contact Us

Vastgoed kopen in Portugal verloopt anders dan in België. Een belangrijk verschil met België is is de beperkte rol van de Portuguese notaris. Hierdoor bent u als koper zelf verantwoordelijk voor  voor de juridische controles van de woning. Daarom biedt Confianz u een totaalservice aan voor de afhandeling vastgoedtransacties in Portugal.

Confianz biedt de veiligste manier om te kopen in Portugal door onafhankelijke begeleiding en juridisch advies.

1. Onderzoek en nazicht van het onroerend goed

De juridische controles van de woning zij belangrijk om u zekerheid te geven uw investering. Zo onderzoeken we de bezwaringen op het eigendomsrecht en openstaande schulden. Daarnaast gaan we na of er lopende rechtszaken zijn omtrent het onroerend goed. Tot slot wordt  de fiscale en stedenbouwkundige situatie onderzocht, waaronder kadastrale informatie en vergunningen.

Confianz informeert en adviseert u vooraleer u het compromis ondertekent. Indien er zich problemen voordoen, kunt u nog altijd afzien van de koop.

2. Opmaak van het compromis

Het compromis is het belangrijkste document in het koopproces. Hierin maakt u immers bindende afspraken met betrekking tot de finale afwikkeling van de transactie.

Op basis van de juridische controles wordt het compromis opgemaakt. Zo kunnen er bijkomende koopvoorwaarden worden opgenomen. Denk aan regularisaties van vergunningen, opschortende voorwaarden, betalingsmodaliteiten etc.

3. Verlijden van de notariële akte

Na het ondertekenen van het compromis, bereidt Confianz alle formaliteiten voor zodat de notaris kan overgaan tot het opstellen van de notariële akte. Daarnaast begeleiden we u tijdens het bezoek bij de notaris of kunnen we vertegenwoordigen via een notariële volmacht.

4. Inschrijving van uw titels

De kooptransactie kan pas worden afgerond wanneer uw nieuw eigendomsrecht wordt ingeschreven in het kadaster. Daarnaast dient u de belastingdienst op de hoogte te brengen. Ook deze formaliteiten brengen we voor u in orde.

5. Fiscale vertegenwoordiging

Vanaf dat u eigenaar bent van een tweede verblijf in Portugal, bent u niet-resident. U wordt dan belastingplichtig. U kunt Confianz aanstellen als uw fiscaal vertegenwoordiger in Portugal. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over uw administratie.

Lees meer over vastgoed kopen in Portugal.